PairOx

Jesteś tutaj

 

PairOx

 

BWT Bewades® PairOx – dezynfekcja bez stosowania chemikaliów wody do systemów wentylacyjnych i klimatyzacji

Systemy BWT PairOx stosowane są do dezynfekcji i zautomatyzowanej kontroli przewodności wody obiegowej stosowanej w systemach wentylacyjnych i klimatyzacji. BWT PairOx zapewnia skuteczną i ekonomiczną dezynfekcji bez użycia środków chemicznych.

BWT Pair Ox dezynfekuje wodę stosowaną w nawilżaczach i klimatyzacji  za pomocą promieniowania UV i ozonu. Zapobiega to rozwojowi bakterii Legionella i innych patogenów. Ozon powoduje rozpadanie się biofilmu na wewnętrznych ścianach systemu HVAC. Zaletą tej metody jest brak ubocznych, toksycznych substancji chemicznych ponieważ ozon rozpada się tworząc związki tlenu. Dzięki temu operatorzy systemu HVAC nie muszą neutralizować substancji chemicznych powstających w przypadku innych metod dezynfekcji.

BWT Pair Ox to gotowy system dezynfekcji oraz odsalania wyposażony w zintegrowane pompy obiegowe i elementy przyłączeniowe zamontowane na metalowej ramie, zabezpieczonej przed korozją. Podłącza się je do obwodu powietrza. Mieszanina powietrza i ozonu, powstająca w czasie przepływu wody przez promienniki UV, jest wprowadzana do wody obiegowej. Zapobiega to rozwojowi patogenów w wodzie. Przed ponownym wprowadzeniem wody do system nawilżania lub klimatyzacji wszystkie substancje uboczne procesu dezynfekcji są utleniane.

Za system UV znajduje się kranik probierczy ułatwiający kontrolę poziomu dezynfekcji. System UV składa się z  komory ze stali szlachetnej, rury osłonowej z wysokiej jakości kwarcu wewnątrz, której znajduje się promiennik UV. Cały system jest sterowany mikroprocesorowo, a poziom promieniowania UV w sposób ciągły jest kontrolowany przez czujnik UVC. Alarm wyzwalany jest gdy wyjście UVC spadnie poniżej progu wstępnie ustawionego. W przypadku awarii promiennika lub jeśli wyjście UVC spadnie poniżej progu, następuje automatyczne wyłączenie pompy zasilającej i generowany jest komunikat ACS (zautomatyzowany system sterowania).

Przewodność wody obiegowej jest stale mierzone za pomocą wbudowanego czujnika przewodności. Jeśli jej poziom przekracza górną granicę zastosowane zostaje opóźnienie czasowe tzn. system otworzy zawór odsalania jeśli zbyt wysoka przewodność będzie się utrzymywała przez pewien czas. Optymalna praca urządzenia jest możliwa dzięki pomiarowi przepływu wody i powietrza. Wodomierz można wyposażyć w zawór minimalnego przypływu. Jeśli przepływ spadnie poniżej określonej wartości, praca pompy zasilającej i systemu UV zostanie wstrzymana (ochrona przed pracą na sucho). Urządzenie można uzupełnić o wodomierz przepływu stratnego. Sterowanie promieniowaniem UV i odsalaniem znajduje się w tej samej szafie sterowniczej. System może pracować w trybie ręcznym lub automatycznym.

Dostępne typu urządzenia:

BWT Bewades® PairOx dostępny jest w dwóch wersjach: 2,5 z wydajnością pompy 2.5 m³/h oraz 5 z wydajnością pompy 10 m³/h (w obu przypadkach przy ciśnieniu 2,5 bar).